NBA Günlükleri

23 Nisan

23 Nisan nedir?

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu milletin ve bu devletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnızca bir kuvvet vardır o da milletin kalbi, vicdanı ve hürriyetidir.” sözüyle yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Allah’ın yardımıyla Nisan ayının 23. Cuma gününde Cuma namazından hemen sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.” sözleri ile tamamlanan milli mücadelemizin ve açılan Büyük Millet Meclisi yanı sıra, tarihte ilk kez bir resmî bayramın dünya çocuklarına armağan edildiği özel bir gündür.

Nitekim 23 Nisan 1920 Cuma günü Hacıbayram’da kılınan cuma namazından sonra Meclis’e doğru yürünerek İttihat ve Terakki Kulübü’nün Millet Meclisi’ne dönüştürülen salonunda Büyük Millet Meclisi açıldı. Sıralar bile etraftaki okullardan getirilmişti. Meclis’in genç zabıt kâtipleri, Ankara’da muallim olan Mahir İz, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ve Vehbi Koç’tur. Ankara halkı desteğe hazırdı. Bu Meclis’te muhalif ve muvafık görüşlüler de bir tek amaç etrafında toplanmışlardı. İlan edilen bildiride “saltanat ve makam-ı hilafetin düşman nüfuzundan ve esaretinden kurtarılması ve milletin istiklalinin sağlanması” söyleniyordu. Bunun etrafına Meclis yeni bir tarzı denemiştir. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bu hiç kimsenin itiraz ettiği bir ilke değildi. Fransız İhtilali’ne ve Rus İhtilali’ndeki Sovyet sistemine benzer. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir hükümettir ama yeni devletin Türk adını taşıyan bir şeklidir. Üç kuvvet, yargı, yasama ve yürütme aynı organda birleşmektedir. Meclis’in reisi aynı zamanda bu hükümetin reisidir. Hükümet açıkça İstanbul’daki aciz idareyi reddetmekte ve vatanın ve saltanatın kurtuluşu görevini üstlenmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edildiği yıldan 1978 yılına kadar bando takımları ile çoluk çocuk şiirler eşliğinde gazilerimizin halkı selamladığı, askerlerimizin tankların arkasından halk ile buluşmaları şeklinde kutlanan bayramımız 1978 yılından itibaren TRT’nin kutlamalara ortak olmasıyla birlikte ülkemizin içinde kalan bu organizasyon uluslararası hale getirilmiştir. Dünyanın dört bir yanından farklı milletlere mensup çocuklar ülkemizdeki kutlamalara ve gösterilere davet edilerek Atatürk’ün de hedeflediği gibi bu duyguyu bütün dünya çocuklarına yaşattırmıştır.

Meclisimizin açılışının 100. yılına denk gelen bu dönemde coşkulu bir şekilde meydanlarda kutlamamız gereken bayram programlarımız ne yazık ki COVID-19 sebebi ile iptal olmuştur. Ancak evden çıkamamamız hiçbir Türk’ün içindeki milliyet aşkını söndüremeyecektir. Bu yıl meydanlarımız balkonlarımızdır, elimizde bayraklar ağzımızdan düşmeyecek İstiklal Marşı ile her yıl olduğu gibi bu yılda da Atamıza yakışır bir şekilde ulusal egemenliğimizi kutlayacağımıza canı gönülden inanıyorum.

-Ahmet Mehmetağaoğlu

Ahmet Mehmetağaoğlu on EmailAhmet Mehmetağaoğlu on FacebookAhmet Mehmetağaoğlu on InstagramAhmet Mehmetağaoğlu on LinkedinAhmet Mehmetağaoğlu on TwitterAhmet Mehmetağaoğlu on Youtube
Ahmet Mehmetağaoğlu
Basketbolcu, yazar ve ezelden beri Golden State taraftarı, ek olarak sitenin en yetenekli yazarı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir